ÅRSMØDE

i Vojens Gymnastik-og Idrætsforening

Tirsdag den 9. april 2024 kl.19 i

Vojens hallernes mødelokale

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Ledelsens beretning og visioner for fremtiden, ved formanden
  3. Forelæggelse af revideret regnskab, til godkendelse
  4. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde mindst 8 dage før årsmødet  ( susanne.borge@webspeed.dk )
  5. Valg af formand, (ulige år)
  6. Valg af kasserer, hvis denne er på valg (lige år)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Valg af suppleanter
  10. Eventuelt

Vi håber på opbakning og glæder os til at se medlemmer, forældre og andre interesserede. Gerne med interesse for bestyrelsesarbejdet, instruktørdrømme eller med nye input/kommentarer til foreningens virke.


BESTYRELSEN